Personvernforordningen

Personvernforordningen (GDPR) trådde i kraft i EU den 25. mai 2018 og vil tre i kraft i EØS området, deriblant Norge, i løpet av juli 2018. Som en følge av dette har vi beskrevet hva vi registrerer om våre kunder og hvorfor.

Hvorfor vi registrerer kundeinformasjon

I våre systemer registrerer vi det som er nødvendig for å betjene deg som kunde og informasjon vi er lovpålagt å ta vare på.

Registrert informasjon vil ikke bli benyttet for utsendelse av reklame, kundeanalyser eller tilsvarende.

Registrert informasjon deles ikke med 3-part utover det som er nødvendig for at vi skal få utført vår virksomhet. Deriblant i forbindelse med regnskapsførsel.

Hva vi registrerer

Vi registrerer følgende informasjon om våre privatkunder:

  • Navn – Dette er hovedsakelig for å sikre oss at vi leverer ut igjen tekstiler til korrekt person
  • Mobilnummer – Vi benytter dette for å kontakte deg når rensende tekstiler er klare til å hentes eller dersom vi har behov for å kontakte deg av andre årsaker (spørsmål, forsinkelser, osv).
  • Epostadresse – Vi lagrer kun din e-postadresse dersom dette er nødvendig. F.eks. fordi du ønsker å få tilsendt fakturaen elektronisk
  • Informasjon om tjenester og varer du har kjøpt – Vi lagrer informasjon om hvilke tjenester du har benyttet, beløp, datoer, osv.

Tilgang til data

Vi gir innsyn i registrert informasjonen og kan også slette og/eller anonymisere informasjonen på forespørsel. I så tilfelle beholder vi kun informasjon vi er lovpålagt å ta vare på.

Merk at du som kunde må identifisere deg for å få innsyn i eller endret egne data. Dette slik at vi ikke utleverer dine data til uvedkommende.

Google Analytics

Google Analytics gir oss noe informasjon om hvor mange som bruker www.gjovikrenseri.no og hvordan de bruker oss. Deriblant type klient, antall unike besøkende og hvilke websider de besøker. Her har vi slått på anonymisering av  ip adresser og vi respekterer det dersom «do not track» er satt i weblesere. Vi hverken ønsker eller er i stand til å identifisere personer basert på informasjonen vi sender til Google Analytics.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan vi behandler dine personopplysninger.